สุขภาพจิตของพนักงาน เป็นปัญหาใหญ่หลังจากการยืดเยื้อเช่นนี้

การอยู่ในสภาวะที่หยุดชะงัก ความไม่แน่นอน และความเศร้าโศกตลอดกาลสามารถทดสอบสุขภาพจิตของใครก็ได้ และเหตุการณ์ในช่วง 16 เดือนที่ผ่านมาได้ทำให้ทุกคนตกอยู่ในจอบ ต้องขอบคุณกระแสแห่งความน่าสะพรึงกลัว ซึ่งรวมถึงแต่แทบจะไม่จำกัดเฉพาะการระบาดใหญ่ที่ร้ายแรง การฆาตกรรมของจอร์จ ฟลอยด์ การจลาจลของ Capitol เมื่อวันที่ 6 มกราคม และการโจมตีชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย พวกเขายังได้ผลักดันสุขภาพจิตของพนักงานให้อยู่ในอันดับต้น ๆ ของข้อกังวลและลำดับความสำคัญของนายจ้างหลายคน “[นายจ้าง]...